For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Registrering i programdatabasen

Programdatabasen danner grunnlaget for vår felles festivalkalender som ligger på publikumssiden forskningsdagene.no, og gjør arrangementene synlig for publikum, arrangørkollegaer og media. 

Vi anbefaler å starte tidlig med registreringen. Det er mulig å lagre som kladd, hvis du ikke mener det er klart for publisering. Men vi oppfordrer også til å publisere det lille du har av informasjon, for så fylle ut med detaljer om program og bidragsytere etterhvert.  

OBS: Forskningstorg og stands på forskningstorg skal ikke registreres i basen av dere. I stedet skal torgets prosjektleder sende informasjon om alle stands, adresse, åpningstider og et bilde til sekretariatet, så registrerer vi det på riktig måte. 

1. Logg på

Klikk på den røde "Innlogging for arrangører"- knappen i venstre kolonne.

Én kontaktperson per institusjon har fått tilsendt brukernavn og passord til programdatabasen. Vi lager kun én bruker per arrangør. Flere kan benytte samme innloggin, men bare én kan være pålogget av gangen. 

Derfor: Hvis du mangler brukernavn og passord, vennligst ta først kontakt med ansvarlig for Forskningsdagene der du jobber!

Hvis ikke din institusjon har fått brukernavn og passord send en e-post til sekretariatet .

2. Hovedside for arrangør

Når du har logget inn, kommer du til Din Side. Her kan du registrere arrangementer, generere en resultatfeed ( det vil si en liste over arrangementene som du kan legge på andre nettsteder, neredaktøren vil vite hvordan dette brukes) eller redigere informasjon om arrangør/ organisasjonen (dette skal kun gjøres av den som er hovedkontaktperson for Forskningsdagene).

Her ligger det også oversikten over alle arrangementer du og kollegaene har registrert. 

3. Registrering av arrangement

 • Arrangementsform: Velg det som best beskriver deres arrangement. Vi har begrenset antall arrangementsformer for å gjøre det mer oversiktlig. Det er et skille mellom ”foredrag” og ”uformelle foredrag”. I den siste kategorien har vi tenkt at kåserier, korte lunsjforedrag, stand-up og liknende hører hjemme. 
 • Tittel: Dette er navnet på arrangementet. Tittelen kan være maksimalt 40 tegn. Obligatorisk. Ikke bruk "anførslestegn" og ikke skriv med STORE bokstaver.
 • Undertittel: Dersom du ønsker en lengre tittel/beskrivelse, kan denne skrives i dette feltet. Obs. Innholdet vises kun i fullvisning, d.v.s. når leseren har klikket seg inn på selve arrangementet, ikke på forsiden og ikke i lister. Det vil si at tittelen må kunne stå alene. Den vil dessverre ikke alltid kunne leses i sammenheng med undertittelen. Maksimum 100 tegn inkludert mellomrom.
 • Ingress: Dette er det aller viktigste du skriver. En kortfattet introduksjon. Tenk avisingress og selg in ”saken” din! Ingressen vises i utvidete listevisninger og i fullvisningen av arrangementet. Maksimum 250 tegn inkludert mellomrom. Obligatorisk.
 • Husk å trykke på "lagre" allerede nå, så du ikke riskerer å miste det du har gjort!
 • Brødtekst: En utdypende beskrivelse av arrangementet og bidragsyterne. I fullvisningen av arrangementet vil tittel, undertittel, ingress, brødtekst, åpningstider, sted, fag og målgruppe stå samlet. Du behøver derfor ikke gjenta denne informasjonen i brødteksten - iallefall ikke uten en viss omskrivning!

  Husk at leserne er ditt potensielle publikum: Skriv så du fenger oppmerksomheten og slik at leseren forstå hva slags arrangement det er snakk om. Hvem er målgruppen? Hvor formelt eller uformelt vil det være? Kreves det påmelding? Vil det bli servering - og er det i så fall noe man må betale for? Og sist, men ikke minst: Forskerne er stjernene i Forskningsdagenes arrangementer. Presentér dem og skryt av dem! 

 • Åpningstider: Du legge inn dato og klokkeslett. Du må også registrere en antatt sluttid for arrangementet.Har du et spesielt arrangement som går over flere dager i strekk eller som ikke har åpningstider i det hele tatt, kan du ta kontakt med sekretariatet - og vi hjelper deg å få det riktig registrert.

  Arrangementer som foregår utenfor festivalperioden, kan ikke registreres i basen.

 • Sted: Programbasen er koblet mot Googlemaps, slik at hvert arrangement får en kartvisning/ veibeskrivelse. Dersom stedet ikke har en egen gateadresse, skriv inn nærmeste gateadresse, klikk på ”Finn adresse på kart”, sjekk hvor markøren har havnet og dra markøren til riktig sted. Markør på kartet er obligatorisk. Har du et arrangement som ikke foregår noe spesifikt, geografisk sted - men f.eks. foregår kun på internett, ta kontakt med sekretariatet, så hjelper vi deg å få registreret det riktig. 
 • Arrangementer som foregår flere steder samtidig må registreres hver for seg, for at de skal bli søkbart etter fylke og for at kartvisningen skal fungere. Du kan bruke "kopier"-funksjonen for å opprette et identisk arrangement og så redigere enkelte felt.

 • Bilde: Du kan legge til et bilde som illustrerer arrangementet ditt. Bildene vil bli skalert automatisk. Du behøver derfor ikke å tilpasse størrelsen på bildene til det som synes på skjermen, men bildene du legger inn kan godt være lagret for bruk på nett slik at de ikke blir alt for store. Mellom 4 MB er stort nok, men det er mulig å legge inn bilder med størrelse på opp til 15 MB. Husk at bildet må være en faktisk bildefil, det må stå .gif eller .jpg etter filnavnet. Det er ikke mulig å laste opp pdf'er eller andre filer med invitasjon, program og liknende. 
 • Pressekontakt: Dette bør være en person som kan svare på "alt" om dette enkelte arrangementet - både henvendelser fra media og praktiske spørsmål fra publikum. Det er også ved å bruke dette feltet at dere kan få fremhevet det enkelte campus eller det enkelte institutt som står som arrangør for akkurat dette arrangementet. Hvis ingen av feltene fylles ut, hentes kontaktinformasjonen til arrangørens hovedkontaktperson automatisk inn.
 • Målgruppe: Det er viktig for publikum å vite hvilken målgruppe arrangementet retter seg mot. Kryss derfor av om det passer for barn, ungdom eller voksne, eller kryss av for alle! Obligatorisk.
 • Fagtilhørighet: Dette er en kategori publikum kan søke i for å finne arrangementer. Det er derfor viktig at det fylles ut minst ett fagområdet, men gjerne flere. Obligatorisk.
 • Notat til sekretariatet: Dersom du har spørsmål/kommentarer til sekretariatet som gjelder dette spesifikke arrangementet, kan det skrives inn her. Er det noe som haster, eller har du flere spørsmål - anbefaler vi at du heller ringer oss på 22 03 74 11 eller sender en e-post.
 • Avslutning: Du mellomlagrer arrangementet ved å klikke på "Lagre" og avslutter registreringen ved å klikke på "Ferdig". Du får da opp spørsmålet: "Er arrangementet ferdigregistrert/klar til publisering?" Svarer du "nei", blir det lagret som en kladd - og det blir ikke publisert. Svarer du "ja", går det videre til gjennomlesning og publisering. 

Husk at sekretariatet vil se gjennom all tekst før vi publiserer det i festivalkalenderen. Vi forbeholder oss også retten til å redigere der det er nødvendig. Det vil derfor kunne gå noe tid fra du har trykket ferdig og gitt klarsignal, til det blir publisert og synlig på nettstedet, så være tålmodig!

Du kan gjøre små endringer og legge til utfyllende informasjon etter at det           er publisert og helt frem til arrangementstart. 

Hvordan blir det seende ut? Nedenfor er ett eksempel som vi synes fungerer godt. Vi anbefaler også å se på årets kalender for inspirasjon.